ن خدمت برای افرادی که پایان نامه خود را تکمیل کرده اند و علاقه مند هستند از آن مقاله استخراج نموده و در نشریات معتبر داخلی یا بین المللی چاپ نمایند مناسب می باشد.
هزینه و مدت زمان پایه (پیش فرض) استخراج مقاله در جدول ذیل قابل مشاهده است:

توضیحات

تحویل به موقع سفارشات بدون تاخیر .
در صورتی که سفارش استخراج بیش از یک مقاله را دهید مشمول تخفیف ۱۵ درصدی خواهید شد.
فرمت بندی و اماده سازی مقاله مورد نظر شما طبق فرمت استاندارد و در صورت لزوم فرمت مورد نظر شما

نکات قابل توجه

ترجمه مقاله استخراج شده پس از تحویل بر اساس درخواست مشتریان گرامی امکان پذیر است.
ویرایش مقاله توسط کارشناسان متخصص و بومی (Native) بر اساس درخواست مشتریان گرامی امکان پذیر است.
اخذ پذیرش مقالات پایان نامه از ژورنال های ISI، ISC، Pubmed و … بر اساس درخواست مشتریان گرامی امکان پذیر است.

http://www.topadviser.ir/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d8%b1%d8%b4/