مشاوره در انجام پروژه، مقاله و پایان نامه رشته اقتصاد

علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه ی منابع می باشد.این علم در دانشگاه های دنیا تحت عنوان رشته ی علوم اقتصادی ارائه می گردد.در واقع این علم در صدد پاسخگویی به این سوال است که در یک جامعه عوامل تعیین کننده در تخصیص بهینه ی منابع چیست؟
مجموعه ی علوم اقتصادی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی شامل گرایشات زیر می باشد:
مقطع کارشناسی:

۱. اقتصاد نظری
۲. اقتصاد بازرگانی
۳. اقتصاد کشاورزی
۴. پول و بانکداری
۵. اقتصاد صنعتی
۶. اقتصاد حمل و نقل
مقطع کارشناسی ارشد:

۱. علوم اقتصادی
۲. توسعه ی اقتصادی و برنامه ریزی
۳. برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
۴. اقتصاد انرژی
۵. بانکداری اسلامی
۶. اقتصاد و تجارت الکترونیک
مقطع دکتری:

۱. اقتصاد نظری
۲. اقتصاد سنجی
۳. اقتصاد پولی
۴. اقتصاد اسلامی
۵. اقتصاد بخش عمومی
۶. اقتصاد توسعه اقتصادی
۷. اقتصاد بین الملل
۸. اقتصاد مالی
۹. اقتصاد شهری و منطقه ای
۱۰. اقتصاد منابع
۱۱. سیر اندیشه های اقتصادی
۱۲. نظام های اقتصادی
۱۳. اقتصاد سلامت

دپارتمان رشته اقتصاد موسسه مشاوران برتر با کادری از فارغ التحصیلان ارشد و دکتری رشته اقتصاد از دانشگاه های مطرح کشور آمادگی خود را جهت مشاوره طرح های تحقیقاتی این رشته اعلام می دارد. بخشی از خدمات نرم افزاری که متخصصین مشاوران برتر می توانند شما را یاری نمایند عبارت است از برازش و تحلیل مدل های سری زمانی و پنل دیتا از قبیل: OLS,GLS-2SLS,3SLS-FE,RE-ARDL-VAR-ARCH&GARCH-SEM- LOGIT&PROBIT- . . . با استفاده از نرم افزارهای: EVIEWS, STATA, MICROFIT.

کلیه پروژه ها و پایان نامه های انجام شده در مشاوران برتر دارایتعهد آموزش می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته، کارهای جدیدی باشند و در صورت تمایل دانشجواز پایان نامه های انجام گرفته شده، مقالات علمی، پژو هشی و یا