شاوره در انجام مقاله و پایان نامه زمین شناسی

موسسه مشاوران برتر با به کار گیری مجرب ترین اساتید بهترین دانشگاههای کشور و فارغ التحصیلان گرایشات مختلف این رشته آماده ارائه خدمات در زمینه های زیر می باشد:

انجام پایان نامه و آموزش همراه آن تا دفاع
ارسال و پذیرش مقالات همایشی، ترویجی، پژوهشی و ISI
ترجمه، آموزش و غیره

همچنین این موسسه در همه گرایشهای زمین شناسی آماده همکاری می باشد:

زمین شناسی نفت (تحلیل انواع لاگ (گاما، نوترون، چگالی، FMI و …)، بررسی کیفیت مخزنی و عوامل کنترل کننده آن، راک تایپ، تعیین واحدهای جریانی، تعیین واحدهای مخزنی و ….)
رسوب شناسی (تحلیل حوضه های رسوبی، دیاژنز، جینه نگاری سکانسی، ژئوشیمی، کیفیت مخزنی و …)
تکتونیک (تحلیل ساختاری، تحلیل هندسی و جنبشی گسل و چین، پهنه بندی خطر زمین لرزه، تحلیل ساختاری در مخازن شکسته و …)
زمین شناسی مهندسی (آزمایشات برجا و نا برجا، بررسی پارامترهای زمین شناسی مهندسی با استفاده از تحلیل داده های مقاومت ویژه و لرزه ای، پهنه بندی خطر زمین لغزش، انواع پهنه بندی ها و …)
پترولوژی (بررسی کانی شناسی، ارتباط زایشی عناصر معدنی، بررسی ژنز کانیهای مختلف، شرایط تشکیل کانی های مختلف، ارتباط بین شرایط تشکیل کانیها و شرایط ژئوشیمیایی و …)
زمین شناسی اقتصادی (بررسی شرایط و نحوه تشکیل کانسارهای مختلف، بررسی عوامل تمرکز کانیهای با ارزش، بررسی ژنز و شرایط شیمیایی و ترمومتری تشکیل عناصر با ارزش به ویژه رادیواکتیو مانند اورانیوم و پلوتونیم و …)
چینه و فسیل شناسی (بایواستراتیگرافی سازندها و نهشته های مختلف به ویژه سازندهای مخزنی نفت مربوط به زمان های مختلف زمین شناسی از کامبرین گرفته تا عهد حاضر، مطالعه و تعیین سن فسیل های راهنما، تطابق لایه های مختلف با استفاده از ضمائم فسیلی، مطالعات آثار فسیلی یا ایکنوفاسیس و …)

نحوه همکاری این موسسه به صورت های زیر می باشد:

انجام و آموزش پایان نامه با موضوعات ارائه شده توسط دانشجو. در این صورت دانشجو به موسسه مراجعه کرده و با دادن عنوان و داده مربوطه تقاضای همکاری دارد. در این صورت هزینه و زمان تحویل به صورت توافقی هماهنگ می شود.
انجام و آموزش پایان نامه با تعیین عنوان و تهیه داده توسط موسسه. در این صورت دانشجو با مراجعه به موسسه تقاضای ارائه موضوع برای پایان نامه دارد. موسسه موضوعات مختلفی که داده آنها را دارد به دانشجو می دهد. دانشجو بعد از هماهنگی با استاد راهنما یکی را انتخاب کرده و به موسسه اطلاع می دهد. موسسه بعد از چند روز پرپوزال را آماده کرده و بعد از مدتی (به صورت توافقی) پایان نامه کامل را تحویل داشجو داده و آموزشهای مرتبط با آن را به دانشجو می دهد. لازم به ذکر است که موضوعات پیشنهادی توسط موسسه عناوینی خواهد بود که علاوه بر جدید و غیر تکراری نبودن و آینده کاری مناسب ، دارای قابلیت استخراج مقاله از آنها باشد.

کلیه پروژه ها و پایان نامه های انجام شده در مشاوران برتر دارای تعهد آموزش می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته، کارهای جدیدی باشند و در صورت تمایل دانشجو از پایان نامه های انجام گرفته شده، مقالات علمی، پژو هشی و یا ISIاستخراج گردد
похудение с помощью минеральной воды
как создать свой сайт на joomla бесплатно