مشاوره در انجام مقاله و پایان نامه زیست شناسی

با توجه به تزهای آزمایشگاهی سنگین و طولانی مدت در رشته زیست شناسی، عموما دانشجویان طی نگارش پایان نامه در اواخر کارهای تحقیقاتی کلیه گرایش های زیست شناسی با کمبود وقت رو به رو می شوند. در این راستا و به منظور هر چه بهتر و زودتر آماده شدن برای جلسه دفاع می توانند از خدمات ویژه ما جهت نگارش پایان نامه کمک بگیرند.

زیست‌شناسی از علوم طبیعی و دانش مربوط به مطالعه جانداران زنده است. این دانش به بررسی ویژگی‌ها و رفتار سازواره‌ها، چگونگی پیدایش گونه‌ها و افراد، و نیز به بررسی برهمکنش جانداران با یکدیگر و محیط پیرامونشان می‌پردازد. زیست‌شناسی شامل موضوعات وسیعی است که دارای تقسیم‌بندی بسیاری از مباحث و رشته‌های مختلف است. از جمله مهم ترین موضوعات آن عبارت از پنج اصل به‌هم‌وابسته است که می توان آن‌ها را اساس زیست شناسی مدرن نامید.

سلول‌ها به عنوان واحد اصلی حیات هستند.
گونه های جدید و صفات موروثی، محصول تکامل هستند.
ژن‌ها واحد اصلی وراثت هستند.
ارگانیسم‌ها محیط داخلی خود را برای حفظ یک وضعیت پایدار و ثابت، حفظ می‌کنند.
موجودات زنده انرژی مصرف می‌کنند و آن را به صورت دیگری تبدیل می‌کنند.

خدمات موسسه در زمینه کلیه گرایش های زیست شناسی:

۱- مشاوره پایان نامه در کلیه گرایش های رشته زیست شناسی:

میکروبیولوژی
بیوتکنولوژی
سلولی و مولکولی
جانوری
گیاهی
ژنتیک
بیوشیمی
محیط زیست
بیوفیزیک

۲- تحلیل آماری داده ها توسط نرم افزار SPSS

۳- تحقیق و تهیه مقالات فول تکست در زمینه تحقیق شما

۴- استخراج مقاله فارسی از پایان نامه تمامی گرایش ها

۵- استخراج مقاله انگلیسی از پایان نامه تمامی گرایش ها

۶- چاپ مقالات شما در ژورنال های معتبر جهانی نمایه شده ISI و IEEE و غیره

کلیه پروژه ها و پایان نامه های انجام شده در مشاوران برتر دارای تعهد آموزش می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته، کارهای جدیدی باشند و در صورت تمایل دانشجو از پایان نامه های انجام گرفته شده، مقالات علمی، پژو هشی و یا ISIاستخراج