مهندسی کشاورزی ترکیبی از رشته‌های زیست شناسی جانوری، زیست شناسی گیاهی، مکانیک، عمران، برق و مواد شیمیایی می‌باشد و رشته ایست که در آن نگهداری، پرورش و حفاظت از خاک و گیاه بصورت علمی همراه با کمترین خسارت و بیشترین بهره دهی آموزش داده می‌شود. این رشته شامل گرایش‌هایی همچون خاک شناسی ، گیاه پزشکی ، علوم و صنایع غذائی ، زراعت و اصلاح نباتات، باغبانی ، علوم دامی و ترویج و آموزش کشاورزی است که در آن ها یافته‌ها و تحقیقات برای تولید غذای سالم با کمترین خسارت و بیشترین حجم از تولید، آموزش داده می‌شود. دانشجویی‌ که‌ به‌ کشاورزی‌ علاقه‌ دارد و از کار و فعالیت‌ در مزارع‌ و دامداری‌ها لذت‌ می‌برد، می‌تواند در این‌ رشته‌ پیشرفت‌ کند چراکه‌ یک‌ فارغ‌التحصیل‌ مهندسی‌ کشاورزی‌ نمی‌تواند از محیط‌های‌ روستایی‌ و مناطق‌ تولیدی کشاورزی‌ و دامی فاصله‌ بگیرد و در پشت‌ میز، محاسبات‌ خود را انجام‌ دهد. همچنین دانشجوی این رشته باید در درس ریاضی توانمند باشد تا بتواند به خوبی محاسبه کرده و اطلاعات به دست آمده را تجزیه و تحلیل کند.
دانشجویان این رشته در مقاطع تحصیلات تکمیلی، تلاش می کنند با ارائه راهکارهایی نوین در راستای بهبود وضع صنعت کشاورزی کشور قدم بردارند لذا اساتید این رشته همواره از عناوین تحقیقاتی بکر و کاربردی استقبال کرده و دانشجویان را در راه رسیدن به این اهداف یاری می نمایند. اما مسئله اساسی این است که با توجه به حجم بالای اطلاعاتی که هرروزه در در سراسر دنیا در زمینه های گوناگون کشاورزی به روز می شوند اغلب امکان انتخاب صحیح عنوان طرح پژوهشی توسط دانشجو با توجه به امکانات مالی و صنعتی در اختیار ، وجود ندارد. اینجاست که نقش محققین کارآزموده در این زمینه روشن و راهنماست چرا که آنان با توجه به پژوهش های روز صورت گرفته در کشور و دسترسی بیشتر به دیتابیس ها، توانایی انتخاب موضوعات عملی و کاربردی و اجرای آن، با توجه به امکانات و منابع مالی در دسترس، در گرایش موردنظر را دارا هستند.
در راستای این هدف، متخصصین موسسه مشاوران برتر در گرایش های گوناگون مهندسی کشاورزی قادرند از مراحل ابتدایی شروع یک کار پژوهشی از قبیل طرح عنوان، نگارش طرح تحقیقاتی و … تا اجرایی نمودن پروژه در مکان موردنظر دانشجویان عزیز را راهنمایی و مشاوره نمایند.

کلیه پروژه ها و پایان نامه های انجام شده در مشاوران برتر دارای تعهد آموزش می باشند. همچنین تضمین می شود کارهای انجام گرفته، کارهای جدیدی باشند و در صورت تمایل دانشجو از پایان نامه های انجام گرفته شده، مقالات علمی، پژو هشی و یا ISIاستخراج گردد