این خدمت برای گروه های زیر مناسب است:

افرادی که مقاله دارند اما مقاله آن ها فارسی است .
مقاله ترجمه شده دارند و زمان کافی برای ارسال مقاله و پیگیری مراحل پذیرش را ندارند.
زمان کافی دارند ولی اطلاعاتی در خصوص نوع ژورنال و اعتبار آنها ندارند.
اطلاعات و زمان کافی دارند ولی علامندند تا با توجه به تجربه بالا وبین المللی ما کار را به ما واگذار کنند.

توضیحات

تحویل به موقع سفارشات بدون تاخیر می توان زمان را با توجه به نیاز شما کاهش داد.
در صورتی که سفارش استخراج ،ترجمه و یا ویرایش مقاله هم توسط ما انجام شده باشد مشمول تخفیف ۱۰ در صدی در پذیرش می گردید.
خدمات ما در این بخش دارای گارانتی می باشد.

شرایط ویژه:

پشتیبانی آن لاین ۲۴ ساعته
مشاوره رایگان
کاهش زمان با توجه به نیاز شما